Prikazane vrednosti za porabo goriva in emisije CO2 so izračunane v skladu z merilno metodo, predpisano v Uredbi (ES) 715/2007 v različici, ki je veljala v času homologacije. 

 

Prikazani razponi upoštevajo razlike v izbranih velikostih platišč in pnevmatik. Vrednosti že temeljijo na novem globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP) in so bile za namen primerjave pretvorjene nazaj v vrednosti, ki so enakovredne novemu evropskemu voznemu ciklu (NEDC). 

 

Pri teh modelih se pri izračunu davkov in drugih dajatev, povezanih z vozili, uporabljajo različne vrednosti, kot so prikazane tukaj, ki se (prav tako) osredotočajo na emisije CO2.

 

Vse dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 novih osebnih avtomobilov lahko najdete v

 

"Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov", ki vam je brezplačno na voljo na vseh prodajnih mestih in spletni strani www.bmw.si/emisije.