Več informacij o MINI Mobile Care.

Tukaj boste našli več informacij o MINI Mobile Care in splošne pogoje za brezplačno kritje ob nesrečah in okvarah.

KAJ STORITI, ČE PRIDE DO OKVARE VOZILA.

Najprej pokličite dežurno telefonsko številko MINI ob okvarah.

 

Nacionalna dežurna telefonska številka: [domača številka – trgi]1

 

Mednarodna dežurna telefonska številka: [mednarodna številka – določijo trgi]2

 

Morali boste sporočiti podatke o vozilu, svojo natančno lokacijo, vzrok in posledice okvare vozila (če so znane) in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Nato pa bo podjetje MINI poskrbelo za preostalo.

 

¹ [strošek na uro] za klic s stacionarnih telefonskih številk.

 

² Stroški klica se razlikujejo glede na nacionalnega telefonskega operaterja.

POVRAČILO STROŠKOV.

Povrnemo vam lahko le stroške, ki so dogovorjeni vnaprej z mobilno asistenco MINI.

 

V večini primerov bomo krili strošek storitev MINI Mobile Care neposredno mi. Če pa bi se zgodilo, da boste te stroške morali kriti sami, vam jih bomo povrnili, kakor hitro bo mogoče. Da bomo lahko to storili, potrebujemo originalne račune za zadevne storitve (npr. vlečna služba), skupaj s kopijo računa za popravilo.

 

Stroški, ki ne bodo povrnjeni:

- Stroški, ki bi nastali pod običajnimi pogoji, npr. stroški za gorivo, cestnine itd.

- Dodatni stroški namestitve, npr. za obroke in računi za izdelke iz mini bara.

 

- Kakršni koli stroški ali izgube, ki so nastali kot neposredna ali posredna posledica okvare vozila, kot je izguba prihodka, stroški odpovedi, neudeležba na sestankih ali dogodkih (npr. neuporabljene vstopnice).

 

- Stroški popravil in stroški nadomestnih delov ter dolivanja tekočin.

CILJI POTOVANJ, KI JIH KRIJE MINI MOBILE CARE.  CILJI -> DESTINACIJE

Regionalno kritje MINI Mobile Care:

 

Albanija, Andora, Avstrija, Belgija, Bosna-Hercegovina, Bolgaria, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Makedonija, Malta, Monako, Črna Gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Srbija, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija (vklj. s Kanarskimi otoki), Švedska, Švica, Turčija.

OPREDELITEV OKVARE.

Okvara je nedelovanje/okvara vašega vozila, ki vam preprečuje, da bi nadaljevali z vožnjo.

UPRAVIČENOST DO STORITEV MINI MOBILE CARE.

Storitve MINI Mobile Care se lahko izvedejo samo v primeru, kadar okvare ni povzročil voznik ali zunanji dejavniki. Izjema: v primeru predrte pnevmatike bomo zagotovili storitve v obsegu, ki je naveden zgoraj.

 

Storitve MINI Mobile Care ne veljajo v primeru:

 

- Naročenega servisiranja, odpoklicev izdelkov ali drugih tehničnih postopkov.

- Nesreče, kraje ali vandalizma in posledične škode

- Škoda, ki je bila povzročena zaradi namernega ali malomarnega obnašanja

- Škoda, ki je bila povzročena med drugimi dogodki vožnje ali praktičnih urah -> treningu za tovrstne dogodke, kjer je cilj doseči največjo možno hitrost vozila

- Škoda, ki je bila povzročena med nameščanjem nadomestnih delov, ki niso odobreni s strani proizvajalca, oziroma sprememb, ki so izvedene na način, ki ni odobren s strani proizvajalca

VELJAVNOST MINI MOBILE CARE.

MINI Mobile Care pomeni dve leti obsežnih storitev mobilnosti za nove avtomobile, ki so bili registrirani na ali po 1. januarju 2011, v skladu z veljavnimi pogoji jamstva MINI Mobile Care.

 

Ko vozilo doseže starost treh let, je odvisno od vas, ali boste podaljšali ali obnovili mobilno jamstvo MINI Mobile Care - vse do pet let. Vsakič ko vam na pooblaščenem servisnem centru MINI izvedejo servis motonega olja, se vaše mobilno jamstvo MINI Mobile Care samodejno podaljša za nadaljnjih 24 mesecev in do največ pet let od datuma prve registracije vozila. Rok za naslednji servis motornega olja določi vaš potovalni računalnik glede na individualni slog vožnje.

 

Ko vozilo doseže starost šest let od prve registracije, vam vsak servis motornega olja, ki je bil izveden na pooblaščenem servisnem centru MINI, prinese brezplačno pomoč na cesti v okviru mobilne asistence MINI v obdobju 24 mesecev, do celotne življenjske dobe vozila.

 

Vsa vozila, ki bo bila registrirana na ali po 1. januarju 2011, se lahko po servisu motornega olja ponovno pridružijo MINI Mobile Care.

 

Izvedba vzdrževalnega dela in popravil* v nepooblaščenih servisnih delavnicah ne vpliva na zagotavljanje storitev v okviru mobilnega jamstva MINI Mobile Care. Vse storitve MINI Mobile Care pa so izključene v primeru, da je izguba mobilnosti posledica dejstva, da niso bili upoštevani in izvedeni pregledi in vzdrževalna dela, kot jih je navedel proizvajalec, ali zaradi dejstva, da pregledi, vzdrževalna dela in druga popravila, ki so bila izvedena v nepooblaščeni servisni delavnici, niso bila izvedena v skladu s specifikacijami proizvajalca.

 

* Vključno z dodatnim servisom olja, če je to potrebno.