VPLIV NA PODNEBJE.

OKOLJSKI ODTIS MINI COUNTRYMAN.

Okoljski odtis vozila MINI – krožno gospodarstvo

Vsako vozilo v svojem življenjskem ciklu pušča za seboj okoljski odtis, od nabave in proizvodnje do uporabe ter recikliranja ali odstranjevanja surovin in drugih materialov. Ekvivalent ogljikovega dioksida (CO2e) je univerzalna merska enota za standardizacijo vpliva na podnebje različnih toplogrednih plinov, kot je metan.

Izpusti, ki jih povzročijo dobavna veriga, transportna logistika in predhodna oskrba z energijo, se poročajo kot CO2e. Ko govorimo o električni energiji iz obnovljivih virov energije, imamo v mislih električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih internih proizvodnih sistemov, pogodbe o neposredni dobavi in certificirana dokazila o izvoru.

OKOLJSKI ODTIS MINI COUNTRYMAN.

Skupaj: 44,8 t*
Dobavna veriga in logistika: 8,1 t*
Proizvodnja MINI: 0,4 t*
Obdobje uporabe: 35,8 t*
Konec življenjske dobe: 0,5 t*

* Vsi podatki so izraženi v t CO2e (ekvivalent ogljikovega dioksida).

Svoj MINI Countryman C boste prevzeli s približno 8,5 tone CO2e.

Pri vozilih z motorji z notranjim zgorevanjem se največji odstotek CO2e ustvari med obdobjem njihove uporabe, na podlagi porabe po WLTP in prevožene razdalje v višini 200.000 km.  Zato velik poudarek namenjamo ukrepom za povečanje učinkovitosti v procesu oblikovanja, ponujamo pa tudi vpogled v statistiko vožnje z aplikacijo MINI.

Vrednosti emisij v analizi življenjskega cikla so specifične za model in opremo ter so tu navedene za različico MINI Countryman C z volanom na levi strani. Številke se bodo med različnimi fazami življenjskega cikla razlikovale od drugih modelov, ki jih ponujamo.

OKOLJSKI ODTIS VOZILA MINI COUNTRYMAN.

Dodatne podrobnosti in študijo o analizi življenjskega cikla, izvedeno na vašem Countryman C, najdete tukaj: