DOBAVNA VERIGA

ČLOVEKOVE PRAVICE IN OKOLJSKI STANDARDI.

Okoljski odtis vozila MINI – družbena odgovornost

Socialna trajnost v podjetju, vzdolž dobavne verige in tudi v družbi, igra ključno vlogo za BMW Group. Že leta si prizadevamo spoštovati človekove pravice in uveljavljati veljavne okoljske standarde v dobavni verigi naših vozil po vsem svetu. Da bi to dosegli, se zanašamo na sodelovanje, saj se lahko le skupaj učinkovito spopademo s tveganji v svoji dobavni verigi.

Pri tem izvajamo seznam ukrepov, programe usposabljanja, pogodbene sporazume, certificiranja ter preverjanja s pomočjo vprašalnikov in pregledov. S stalnimi analizami tveganj določimo potrebo po konkretnem ukrepanju, ki nam omogoča prepoznati surovine, pri katerih pridobivanje in predelava vključujeta povečana tveganja ter morebitne negativne vplive na ljudi in okolje.