KROŽNOST

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE.

Okoljski odtis vozila MINI – krožno gospodarstvo

Ta načela krožnosti upoštevamo, da bi ohranili naravne vire in visokokakovostne materiale v obtoku na dolgi rok. Zato pri novih komponentah uporabljamo sekundarne materiale. Poleg tega povečujemo reciklabilnost komponent v procesu oblikovanja in pri razvoju izdelkov.

Novi MINI Cooper E ima izračunan delež sekundarnih materialov približno 9 %. Ta vrednost je bila izračunana ob začetku proizvodnje leta 2023 na podlagi posebnih evidenc dobaviteljev in na povprečnih industrijskih vrednostih, vključuje pa tudi proizvodne odpadke.

SEKUNDARNE MATERIALE NAJDEMO NA RAZLIČNIH PODROČJIH OBLIKOVANJA MINI COOPER E:

Celice visokonapetostne baterije vsebujejo približno 10 % sekundarnega materiala, od tega približno 35 % sekundarnega niklja in približno 35 % sekundarnega kobalta.

Odvisno od materiala lahko uporaba sekundarnih materialov pomembno prispeva k zmanjšanju odtisa CO₂e.

RECIKLABILNOST MINI COOPER E.

Glede na celotno vozilo je vsaj 85 % materialov recikliranih, vključno s termično izkoriščenostjo pa vsaj 95 %, kot je določeno v zakonskih zahtevah (evropska direktiva o izrabljenih vozilih, MVE 2000/53/ES). V skladu z veljavnimi predpisi trenutno prevzamemo in recikliramo tudi rabljena vozila strank na več kot 2.800 centrih za vračilo vozil v 30 državah.

OKOLJSKI ODTIS VOZILA MINI COOPER E.

Dodatne podrobnosti in študijo o analizi življenjskega cikla, izvedeno na vašem MINI Cooper E, najdete tukaj: