Mini Pooblaščeni trgovci

dam Image
MINI Pooblaščeni trgovci

Avto Aktiv Intermercatus d.o.o., Trzin

Ljubljanska 24

1236 Trzin

Te.: +386-(0)-5605-800

Avto Aktiv Intermercatus d.o.o., Ljubljana

Latinski trg 5

1000 Ljubljana

Te.: +386-(0)-30-700352

POOBLAŠČENI SERVIS

Avtoval d.o.o., Grosuplje

Pod Jelsami 2

1290 Grosuplje
Tel.: +386-(0)1-7811-300

Selmar d.o.o., Maribor

Ptujska cesta 83

2000 Maribor
Tel.: +386-(0)2-8280-100

A-Cosmos d.d., Ljubljana

Celovška cesta 182
1000 Ljubljana
Tel.: +386-(0)1-5833-500
Tel.: +386-(0)1-5833-666

Avto Aktiv Intermercatus d.o.o., Koper

Vojkovo nabrezje 32
6000 Koper
Tel.: +386-(0)7-3934-200
Fax.: +386-(0)5-6203-236

Avto Aktiv Intermercatus d.o.o., Kranj

Mirka Vadnova 2a
4000 Kranj
Tel.: +386-(0)4 -2811-400