dam Image
SPREMEMBA ZAKONSKIH PRESKUSNIH METOD ZA PORABO, EMISIJE IN ONESNAŽEVALA.

BOLJ REALISTIČNA SLIKA: MANJ NEJASNOSTI.

Leta 1992 je bil uveden nov evropski vozni cikel (na kratko NEDC). Od takrat se je ta postopek uporabljal za določanje porabe goriva in emisijskih vrednosti vozil. Vendar pa so pogoji tega laboratorijskega testa pri določanju realne porabe in vrednosti emisij pomanjkljivi.

Od meseca septembra 2018 bo zato novi vozni cikel, imenovan WLTP (globalno usklajen preskusni postopek za lahka vozila), nadomestil NEDC.

Vendar bo tudi ta laboratorijski test dopolnjen s preskusom emisij, ki meri onesnaževala neposredno na cesti: RDE (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo).

Novi preskusni postopki bodo potrošnikom omogočili boljšo oceno porabe goriva in emisij v prihodnosti.

OD NEDC DO WLTP.

BOLJ REALISTIČNE VREDNOSTI PORABE IN EMISIJ ZAHVALJUJOČ BOLJ REALISTIČNIM PRESKUSNIM POGOJEM.

Novi postopek WLTP temelji na približevanju preskusnih pogojev razmeram v realnem svetu, kar pomeni, da bodo imele ugotovljene vrednosti večji pomen za realnost. Med spremembami, ki jih to vključuje, so ponovno opredeljeni, precej strožji preskusni pogoji in višje hitrosti skupaj z bistveno daljšim trajanjem preskusa (30 namesto 20 minut).

Za natančnejše določanje emisij CO2 novi preskusni postopek ne vključuje le standardne opreme – kot je bilo prej – ampak tudi vse dodatne možnosti opreme vozila. To prinaša dve vrednosti za vsak tip vozila: najnižjo in najvišjo možno standardno vrednost porabe goriva glede na aerodinamiko, maso in kotalni upor. Zahvaljujoč WLTP boste v prihodnosti bolje ocenili porabo vozila in njegove emisije CO2. V primeru določene konfiguracije vozila bo neposredno prikazana posamezna standardna vrednost. Kljub veliki natančnosti so s tem preskusnim postopkom seveda mogoča tudi odstopanja. Na vsakodnevno porabo in emisije CO2 še vedno vplivajo različni pogoji topografije, podnebje in osebne tehnike vožnje. Prometne razmere, trenutna obremenitev in uporaba naprav, kot je klimatska naprava, še nadalje vplivajo na porabo vozila. Ena stvar je jasna: preskusni pogoji so veliko bolj realistični kot prej, kar pomeni, da se na papirju lahko pričakujejo večja poraba goriva in vrednosti CO2 kot tudi manjši dosegi za električna vozila. Vendar pa to ne bo imelo negativnega učinka na dejansko porabo goriva ali doseg. Poleg tega podjetje BMW Group stalno dela na novih tehnologijah, da bi izboljšalo porabo in doseg. 

MINI že deluje na prehodu v nov preskusni postopek in korak za korakom pripravlja svoj portfelj izdelkov nanj z novimi vozili, novimi različicami motorjev ali tehničnimi popravki. To bo zagotovilo, da bodo vsa vozila v celotnem voznem parku podjetja BMW Group v vsakem trenutku v skladu z veljavnim zakonodajnim okvirom.

Od meseca septembra 2017 bo WLTP obvezen za nove homologacije. Vendar pa zakonodajalec določa, da se vrednosti, izmerjene z WLTP, najprej sporočijo z izračunom, ki se prenese nazaj na vrednosti NEDC. Evropska komisija je za ta namen razvila korelacijsko tehniko, ki bo enako zavezujoča za vse proizvajalce vozil. Namen te faze je poenostaviti prehod. Njeno trajanje bo odvisno od zadevne nacionalne zakonodaje in bo tako različno od trga do trga.

Od meseca septembra 2018 bodo vsi proizvajalci dolžni izvajati preskuse v skladu z WLTP za vozila, ki se prodajajo v Evropski uniji, pa tudi v Švici, Turčiji, Lihtenštajnu, Izraelu, na Norveškem in Irskem.

Nenazadnje pa bodo do meseca decembra 2020 morale vse države, ki sprejmejo zakonodajo Evropske unije za vozila, navesti in posredovati vrednosti WLTP za vsa vozila.

»Nov preskusni postopek bo zagotovil, da bodo laboratorijske meritve bolje odražale učinkovitost avtomobila na cesti.«*
     

– Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov

 

WLTP: V PREGLEDU.

Izvedite več o pomembnih dejstvih prehoda na nov preskusni postopek WLTP.

WLTP V PRIMERJAVI Z NEDC.

To so posebne razlike med starim in novim preskusnim postopkom.

Preskusni postopek
NEDC
WLTP
Trajanje preskusa
20 min.
30 min.
Razdalja pri preskusu
11 km
23,5 km
Delež časa postankov
25%
13%
Faze preskusa
V naselju, zunaj naselja, (kombinirana)
Nizka, srednja, visoka, zelo visoka, (kombinirana); (plus „mestna“ za električna vozila in vozila s priključnim hibridnim pogonom)
Hitrost
Povprečna: 34 km/h Največja: 120 km/h Povprečna: 46,6 km/h Največja: 131 km/h
Začetna temperatura
20 – 30° C
Hladni zagon motorja
14° C (preskušeno pri 23° C, popravljeno za 14° C) Zagon hladnega motorja
Dodatna oprema
Ni upoštevana
Vse možnosti opreme se upoštevajo glede na njihov vpliv na aerodinamiko, maso in kotalni upor.

DEJANSKE EMISIJE, KI NASTAJAJO MED VOŽNJO.


OMEJITEV RAVNI ONESNAŽEVAL NA CESTI.

Poleg WLTP bo RDE (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo) prav tako obvezen za vse proizvajalce vozil v Evropski uniji, pa tudi v Švici, Turčiji, Lihtenštajnu, Izraelu, na Norveškem in Irskem od mesca septembra 2018. Pri preskusnem postopku RDE se emisije onesnaževal, kot so trdni delci in dušikovi oksidi (NOx), merijo neposredno na cesti. Ta metoda določa povprečne vrednosti emisij, ki jih je mogoče pričakovati med vsakodnevno vožnjo.

Za nadaljnje zmanjšanje vrednosti teh onesnaževal, MINI uporablja različne tehnologije za zmanjšanje emisij izpušnih plinov v svojih modelih.

Ukrepi BMW BluePerformance, na primer, zmanjšujejo emisije dušikovih oksidov v dizelskih motorjih. MINI uporablja naprave, znane kot katalizatorji za shranjevanje dušikovega oksida (NOx), da bi zmanjšal emisije dušikovih oksidov. Poleg tega in glede na model, selektivna katalitična redukcija (SCR) z raztopino sečnine AdBlue® pretvori do 90 % dušikovih oksidov v vodno paro in podobno neškodljiv dušik.

BMW Group je bil prvi proizvajalec, ki je uvedel kombinacijo zbiralnega katalizatorja za NOx in sistema SCR v serijsko proizvodnjo.

Od leta 2006 so dizelska vozila dodatno opremljena s standardnimi filtri za delce, da bi zmanjšala trdne delce. Tudi pri modelih z bencinskimi motorji se postopoma uvajajo posebni filtri za delce.

Na ta način je MINI sposoben izpolnjevati mejne vrednosti nizkega praga emisijskega standarda EU6c, ki bo od meseca septembra 2018 obvezen za vsa nova vozila. Standard EU6c za emisije izpušnih plinov predpisuje nižje mejne vrednosti delcev za vozila z bencinskim motorjem v primerjavi z EU6b. Enake omejitve veljajo za vozila z dizelskim motorjem znotraj cikla za EU6b in EU6c.

STANDARD EMISIJ IZPUŠNIH PLINOV EU.

dam Image

PADAJOČE VREDNOSTI. RASTOČI IZZIVI.

Standard emisij izpušnih plinov EU opredeljuje veljavne mejne vrednosti emisij izpušnih plinov, kot so dušikovi oksidi in trdni delci v Evropski uniji. Mejne vrednosti se razlikujejo glede na motor in tip vozila. Zaradi zaščite podnebja in kakovosti zraka so mejne vrednosti podvržene čedalje večjim zaostritvam, kar avtomobilske proizvajalce postavlja pred nove izzive.

VAŠA VPRAŠANJA. NAŠI ODGOVORI.

KAJ JE WLTP?

Kratica WLTP pomeni "globalno usklajen preskusni postopek za lahka vozila". 

To vključuje nov preskusni postopek za bolj realno določanje porabe goriva in vrednosti emisij CO2 vozil, ki bo od meseca septembra 2018 pravno zavezujoč za vsa vozila. WLTP bo nadomestil prej veljaven postopek NEDC. Dodatne informacije so na voljo tukaj

KAJ JE VOZNI CIKEL WLTP?

Poraba vozila in njegove emisije so odvisne od načina vožnje med drugimi dejavniki. Zato so bili podatki o vožnji zbrani za WLTP po vsem svetu. Ti podatki so bili uporabljeni za opredelitev 4 reprezentativnih faz z različnimi povprečnimi hitrostmi: nizka, srednja, visoka in zelo visoka. V vsaki od teh faz obstajajo različne intenzivnosti pospeševanja, zaviranja in ustavljanja, da se opišejo situacije, ki so pomembne za vsakodnevni način vožnje. Kombinacija teh faz nato privede do voznega cikla, ki se v proizvajalčevih podatkih sporoči kot kombinirana vrednost. Ker se električna in hibridna vozila uporabljajo zlasti v urbanih območjih, njihov vozni cikel vsebuje peto fazo, to je mestno fazo. Ta je rezultat povprečnih vrednosti nizke in srednje hitrosti.

Kako se MINI sooča z novimi metodami, ki so vključene v WLTP?

MINI že deluje na prehodu v nov preskusni postopek in korak za korakom pripravlja svoj portfelj izdelkov nanj z novimi vozili, novimi različicami motorjev ali tehničnimi popravki. S tem bo zagotovljeno, da bodo vsa vozila v celotnem voznem parku BMW v vsakem trenutku v skladu s pogoji njihovega pravnega okvira.

Načeloma: vozila podjetja BMW Group so v skladu z ustreznimi zakonskimi zahtevami. To potrjujejo ustrezni rezultati nacionalnih in mednarodnih uradnih preiskav.

KAJ POMENI WLTP ZAME?

Uvedba WLTP bo pomenila, da se bodo navedene vrednosti porabe goriva in CO2 približale tistim v resničnem svetu. Ne glede na to bo upoštevanje posamezne dodatne možnosti opreme v WLTP nadalje vodilo do bolj realističnih vrednosti, saj temeljijo na vaši osebni konfiguraciji vozila. Hkrati pa bodo bolj realistične vrednosti pomenile tudi višje vrednosti porabe in CO2 za vozila z motorji z notranjim zgorevanjem ter manjši električni doseg za električna vozila (vključno s priključnimi hibridnimi vozili). Glede na nacionalno zakonodajo lahko pride tudi do višjih davkov na CO2. 

> Dodatne informacije so na voljo tukaj

KAJ JE RDE?

Kratica RDE pomeni "dejanske emisije, ki nastanejo med vožnjo". To je nov postopek za določanje onesnaževal, kot so dušikovi oksidi (NOx) in trdni delci. Ključna značilnost je, da se meritve izvajajo na cesti v realnih pogojih vožnje in ne v laboratoriju. V ta namen je naprava, znana kot prenosni sistem merjenja emisij (na kratko PEMS), pritrjena na izpušni sistem preskusnega vozila. 

> Dodatne informacije so na voljo tukaj

KAJ JE EU6?

Euro 6 je ime sedanjega standarda emisij izpušnih plinov za onesnaževala. Določa nižje največje vrednosti za emisije trdnih delcev in emisije dušikovega oksida kot EU5. Od meseca septembra 2018* bo emisijski standard EU6c postal obvezen, v primerjavi z EU6b pa določa še nižje mejne vrednosti za vsebnost števila trdnih delcev v vozilih z bencinskimi motorji. Enak prag mejnih vrednosti velja za vozila z dizelskimi motorji znotraj cikla za EU6b in EU6c. EU6d-TEMP od meseca septembra 2019* in EU6d od meseca januarja 2021* bosta spet nekoliko znižala prag mejnih vrednosti za število trdnih delcev in dušikovih oksidov v skladu z RDE.

* Velja za nova vozila. Za nove tipe vozil bodo veljali novi standardi emisij izpušnih plinov eno leto prej.

KAJ JE SELEKTIVNA KATALITIČNA REDUKCIJA (SCR)?

Da se lahko vrednosti emisij izpušnih plinov vozila dodatno zmanjšajo, se v izpušni sistem dizelskih motorjev dovaja tekoči amoniak, imenovan AdBlue®. Selektivna katalitična redukcija (SCR) z AdBlue® zmanjša do 90 % dušikovih oksidov. Kar ostane, so vodna para, dušik in CO2. Kar ostane, so vodna para, dušik in CO2.

KAJ JE BLUEPERFORMANCE?

MINI uporablja tehnologijo BluePerformance za dodatno zmanjšanje emisij dušikovih oksidov svojih vozil. Ta tehnologija omogoča nadaljnjo optimizacijo emisij dizelskega motorja. Poleg dizelskega filtra za trdne delce in zbiralnega katalizatorja za NOx, v nekaterih modelih katalizator SCR (SCR = selektivna katalitična redukcija) z vbrizgavanjem AdBlue® zagotavlja znatno zmanjšanje dušikovih oksidov v izpušnih plinih.

KAJ JE FILTER ZA TRDNE DELCE?

Filter za trdne delce je ukrep za zmanjšanje trdnih delcev, prisotnih v dizelskih in bencinskih motorjih.