DOBAVNA VERIGA

ČLOVEKOVE PRAVICE IN OKOLJSKI STANDARDI.

Okoljski odtis vozila MINI – družbena odgovornost

Socialna trajnost v podjetju, vzdolž dobavne verige in tudi v družbi, igra ključno vlogo za BMW Group. Že leta si prizadevamo spoštovati človekove pravice in uveljavljati veljavne okoljske standarde v dobavni verigi naših vozil po vsem svetu. Da bi to dosegli, se zanašamo na sodelovanje, saj se lahko le skupaj učinkovito spopademo s tveganji v svoji dobavni verigi.

Pri tem izvajamo seznam ukrepov, programe usposabljanja, pogodbene sporazume, certificiranja ter preverjanja s pomočjo vprašalnikov in pregledov. S stalnimi analizami tveganj določimo potrebo po konkretnem ukrepanju, ki nam omogoča prepoznati surovine, pri katerih pridobivanje in predelava vključujeta povečana tveganja ter morebitne negativne vplive na ljudi in okolje.

PROIZVODNJA BATERIJSKIH CELIC.

Poudarek je na kobaltu, na primer pri MINI Cooper E. Gre za kritično surovino ali sestavino visokonapetostnih baterijskih celic To surovino nabavljamo neposredno od proizvajalcev in jo dajemo na razpolago dobaviteljem baterijskih celic.

To nam omogoča popolno sledljivost izvora in metod pridobivanja materiala, obenem pa zagotavlja preglednost glede okoljskih in družbenih standardov. Na ta način lahko uvedemo kvalifikacijske ali sanacijske ukrepe. To med drugim vključuje certificiranje rudnikov litija v skladu s standardom za zagotavljanje odgovornega rudarjenja (IRMA).

Za več informacij obiščite spletno stran https://www.bmwgroup.com/en/sustainability/menschenrechte.html.