VPLIV NA PODNEBJE.

OKOLJSKI ODTIS MINI COUNTRYMAN.

Okoljski odtis vozila MINI – krožno gospodarstvo

Vsako vozilo v svojem življenjskem ciklu pušča za seboj okoljski odtis. Življenjski cikel vključuje nabavo, proizvodnjo, uporabo in recikliranje ali odstranjevanje surovin ter drugih materialov. Ekvivalent ogljikovega dioksida (CO₂e) je univerzalna merska enota za standardizacijo vpliva na podnebje različnih toplogrednih plinov, kot je metan.

Izpusti, ki jih povzročijo dobavna veriga, transportna logistika in predhodna oskrba z energijo, se poročajo kot CO₂e. Ko govorimo o električni energiji iz obnovljivih virov energije, imamo v mislih električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih internih proizvodnih sistemov, pogodbe o neposredni dobavi in certificirana dokazila o izvoru.

OKOLJSKI ODTIS MINI COUNTRYMAN.

Razlika med elektriko iz obnovljivih virov energije in mešanico virov električne energije EU-28 v fazi uporabe vozila:

OBNOVLJIVA ENERGIJA.

Skupaj: 14,8 t*
Dobavna veriga in logistika: 13,4 t*
Proizvodnja MINI: 0,3 t*
Obnovljiva energija/faza uporabe: 0,6 t*
Konec življenjske dobe: 0,5 t*

* Vsi podatki so izraženi v t CO₂e (ekvivalent ogljikovega dioksida).

MEŠANICA VIROV ELEKTRIČNE ENERGIJE EU-28.

Skupaj: 25,0 t*
Dobavna veriga in logistika: 13,4 t*
Proizvodnja MINI: 0,3 t*
Mešanica virov električne energije EU-28/faza uporabe: 10,8 t*
Konec življenjske dobe: 0,5 t*

* Vsi podatki so izraženi v t CO₂e (ekvivalent ogljikovega dioksida).

Svoj MINI Countryman E boste prevzeli s približno 13,6 tone CO₂e.

Med fazo uporabe vozila upoštevamo porabo po WLTP in prevoženo razdaljo v višini 200.000 km. Način pridobivanja električne energije, uporabljene v tem primeru, pomembno prispeva k vplivu na podnebje vašega vozila. Za vključitev CO₂e iz naslova gradnje energetske infrastrukture je dovoljena majhna količina 0,6 tone.

Javno polnjenje v omrežju MINI Charging zagotavlja, da se enakovredna količina porabljene energije ob vsakem polnjenju vrne v elektroenergetski sistem kot električna energija iz obnovljivih virov energije. Uporaba lastne sončne energije, ki jo proizvajate doma, je mogoča z opcijo Connected Home Charging. Zaradi tega MINI Countryman E med vožnjo ne proizvaja nobenih emisij CO₂e.

Vrednosti emisij v analizi življenjskega cikla so specifične za model in opremo ter so tu navedene za različico MINI Countryman E z volanom na levi strani. Številke se bodo med različnimi fazami življenjskega cikla razlikovale od drugih modelov, ki jih ponujamo.

OKOLJSKI ODTIS E VOZILA MINI COUNTRYMAN E.

Dodatne podrobnosti in študijo o analizi življenjskega cikla, izvedeno na vašem MINI Countryman E, najdete tukaj: