Okoljski odtis vozila MINI – uvod

OKOLJSKI ODTIS VOZILA MINI.
SPODBUJANJE POMEMBNIH SPREMEMB.

Sprejeli smo zavezo, da naši modeli postanejo podnebno nevtralni in popolnoma krožni.

Okoljski odtis vozila MINI – vpliv na podnebje Okoljski odtis vozila MINI – vpliv na podnebje

VPLIV NA PODNEBJE.

Pri MINI se dobro zavedamo svoje odgovornosti pri blaženju vplivov podnebnih sprememb. Ne stojimo križem rok. Sodelujemo v kampanji »Poslovna ambicija za 1,5 °C«, ki jo je sprožila pobuda Science Based Targets initiative (SBTi). S svojo kampanjo BIG LOVE simboliziramo tesno zavezanost temeljnim naravnim zahtevam našega planeta. Ampak dejanja govorijo glasneje. Želimo se premikati hitreje in doseči še več.

UČINKOVITOST.

Ne smemo izgubljati časa. Neposredno lahko vplivamo na emisije CO₂ lastnih obratov in lokacij. Merilo za učinkovito upravljanje virov smo že postavili z zmanjšanjem emisij na proizvedeno vozilo za več kot 70 % od leta 2006. Vendar želimo emisije zmanjšati za vsaj 40 % na vozilo v celotnem življenjskem ciklu – od dobavne verige in proizvodnje do faze uporabe – glede na ravni iz leta 2019 do leta 2030.

Okoljski odtis vozila MINI – učinkovitost Okoljski odtis vozila MINI – učinkovitost
Okoljski odtis vozila MINI – krožno gospodarstvo Okoljski odtis vozila MINI – krožno gospodarstvo

KROŽNO GOSPODARSTVO.

K vsemu, kar proizvedemo, pristopamo s krožnostjo v mislih. To pomeni podaljševanje vrednosti naših izdelkov čim dlje, z manjšo porabo virov in vračanje izdelkov, ki so dosegli konec svojega življenjskega cikla, nazaj v proizvodni proces. Povečali smo delež sekundarnih materialov, izrabljena vozila pa vrnili v cikel surovin. Prilagajamo zasnovo svojih vozil, da jih je mogoče lažje reciklirati. In povečali smo reciklabilnost ter drugo življenjsko dobo baterij.

DRUŽBENA ODGOVORNOST.

Zmanjšujemo odpadke, električno energijo in emisije CO₂ na vozilo skozi celoten življenjski cikel, da bi uresničili našo vizijo čistejše dinamike. Zavezani smo k pionirskemu ravnovesju, ki združuje famozno zmogljivost MINI in ikonično oblikovanje z jasnim pristopom na področju varstva okolja. S tem ko zmanjšujemo svoj vpliv, vam omogočamo, da tudi vi zmanjšate svojega.

Okoljski odtis vozila MINI – družbena odgovornost Okoljski odtis vozila MINI – družbena odgovornost

SPREMEMBE SE ZAČNEJO S PREGLEDNOSTJO.

Okoljski odtis vozila MINI – nova generacija – napovednik

Z okoljskim odtisom vozila MINI vam ponujamo pregleden vpogled v svoje standarde trajnosti. Na podlagi ključnih vplivnih dejavnikov boste prejeli pregled ekološkega in socialnega vpliva svojega MINI, da boste lahko sprejeli premišljeno odločitev.